Nieuws Covid

 • De Corona-crisis heeft ons ook geraakt.
  Op het ogenblik werken wij op halve kracht.
  U kunt gewoon bestellen. De productie van sieraden echter ligt op het ogenblik stil.
  De gebundelde verzending van eind Maart zal tezamen met de zending van begin Mei worden verzonden.
  We verwachten vanaf tweede helft April weer normaal te kunnen leveren.
  Neemt u in geval van vragen contact met ons op.
 • We hopen dat het naar omstandigheden goed met u gaat, en wensen u sterkte.
 • © naya nayon 2000-2020